Allmänna villkor

Allmänna villkor

 

Beställning

Alla beställningar måste göras via webbutiken på webbplatsen eller via e-post. Vi tar inte emot beställningar eller glasmätningar via telefon. Det ligger i båda parters intresse att beställningen är skriftlig. Leverantören bekräftar alla beställningar.

Leverans av produkter

För eventuella skador som kan uppstå under transporten ansvarar leverantören genom att debitera kunden för fraktkostnaden. Beställaren är skyldig att inspektera de levererade produkterna vid ankomsten och att notera eventuella skador på fraktsedeln. Om produkten uppvisar skador som inte har upptäckts vid leveransen har kunden fem dagar på sig att skriftligen reklamera bristerna till info@glassfactory.fi. Efter detta upphör reklamationsrätten för transportskador. Leveranstiden för produkterna är 2-5 veckor, om inte annat avtalats. Frakten för produkterna inkluderar leverans till gården i slutet av vägen, eventuell avhämtning måste avtalas separat. Beställningar levereras i regel på vardagar kl. 8-16. Transportföretaget kommer överens om leveranstiden i förväg, om leveransen inte lyckas på grund av kunden kommer en extra avgift att debiteras för den nya leveransen. För att säkerställa att du kan ta emot din beställning debiterar transportföretaget för den extra lagringstiden.

Glasstandarder och garantivillkor

Det är 2 års garanti på produkterna. Garantin täcker tillverkningsfel och produktfel, exklusive normalt slitage och glaskross. Om de strukturer som glasen är fästa i har flyttats eller är levande, t.ex. på grund av temperatur, gäller inte garantin. Observera att speglar inte är resistenta mot fukt. Garantin ersätter inte oxidation från speglar på grund av fukt. Vid tillverkning av glas är måttoleransen +/- 1 mm. Vi följer garantivillkoren från Finska Planglasföreningen. Nedan följer de viktigaste standarderna relaterade till glasets utseende:

8.1 Olika glas och glasprodukters kvalitet bedöms i enlighet med gällande SFS-EN-standarder och följande är de viktigaste punkterna i kvalitetsbedömningen. Mer detaljerad information finns på standarder.

8.2 Floatglas (och speglar), SFS-EN 572-2: Enkelt, obelagt floatglas får inte orsaka störande bildförvrängning när det betraktas från en 45 ° vinkel och på ett avstånd av 4,5 m. Andra fel beaktas på ett avstånd av 2 m vinkelrätt mot glasytan i normalt dagsljus som inte orsakar reflektioner (spridd ljus). Vid denna betraktelse är linjära och breda fel samt punktfel ø 3 mm inte tillåtna. Antalet tillåtna punktfel beror på glasets storlek och felets ø.

8.3 Värmebehandlat säkerhetsglas, SFS-EN 12150-1.2: Glasets totala nedböjning kan vara 3 mm / 1000 mm och den lokala nedböjningen 0,5 mm / 300 mm. Glasens kanter kan vara skarpkantade (TSH), grovkantade (RRH) eller blankkantade (KRH).

8.4 Laminerat glas och laminerat säkerhetsglas, SFS-EN 12543 och SFS-EN 14449: Glaset kan ha punktdefekter. Det tillåtna antalet defekter med ø 0,5...1 mm och ø1...3 mm beror på antalet lamineringsskikt och glasets yta. Fel med en ø på 3 mm eller mer är inte tillåtna. Linjära fel <30 mm är tillåtna. Ett linjärt fel på mer än 30 mm är tillåtet när glasstorleken är > 5 m2. Hål och rynkor i lamineringsfilmen är inte tillåtna i det synliga området av glaset efter installationen, men i områden som är "dolda".

Fakturering

Alla produkter som vi säljer är specialtillverkade och har ingen bytes- eller returrätt. Betalning för produkterna sker via Klarna.

Ansvar

Vi är inte ansvariga för indirekta skador. Om det föreligger ett fel i de produkter vi levererar ersätter vi endast den del av materialet som är defekt. Samtliga produkter är måttbeställda och har ingen bytes- eller returrätt. Vi ansvarar inte heller för oväntade förseningar eller force majeure i produktion eller transport.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar.

Alla våra speglar är millimeterprecisa och anpassade för att monteras direkt på väggen med eller utan ram. Vi utför även specialuppdrag som håltagning, laminerade säkerhetsspeglar eller specialformade utföranden.

Alla speglar är 4 mm tjocka.

Bakgrundsbelysta speglar
Ramens tjocklek är 25 mm.
En strömförsörjning för lysdioderna ingår.

Vi använder endast högkvalitativa LED-remsor för bakgrundsbelysning, med en livslängd på 50 000 timmar.

LED finns i både neutrala 4000K och varma 3000K färger.

Våra spegelramar i aluminium eller ek är eleganta och förfinade, och vi förser dem med lämpliga monteringslister eller krokar. Du kan också limma fast spegeln på väggen. För limning rekommenderas att du använder elastiskt lim som inte torkar helt hårt. Applicera limmet på spegeln i punkter, inte täcka hela ytan.

Instruktioner för limmad spegelinstallation

Vid limning av spegeln, använd elastiskt lim, som du kan beställa från oss när du beställer spegeln.
Applicera limmet i punkter för att tillåta luftcirkulation bakom spegeln. Placera limmet med ca 5-10 cm mellanrum i punkter. Bestäm var spegeln ska sitta och lyft upp den på väggen. Stöd spegeln under limmets torktid, vanligtvis minst 24 timmar. Du kan även använda dubbelhäftande tejp; tejpen håller spegeln på plats tills limmet har torkat, och det är inte säkert att du behöver ytterligare stöd. Läs även dimensioneringsanvisningarna på nästa flik om spegeln ska monteras i ett trångt utrymme utan installationsutrymme runt omkring.

Monteringsanvisningar för speglar monterade med J-lister

När det gäller speglar monterade med J-listor ska du börja med att planera den exakta placeringen av spegeln.
Montera först den nedre listen på önskad höjd med hjälp av lågprofilskruvar som passar materialet (ingår ej). Därefter mäter du ut platsen för den övre listen; tanken är att den ska röra sig upp och ner tack vare det ovala hålet i listen. När listan lyfts till det övre läget stannar den under spegeln. När man trycker ner listan till det nedre läget låser den fast sig i spegelns övre kant. När listan är i rätt läge lyfter du spegeln på plats och trycker ner listan. För större speglar kan det vara lämpligt att använda lim utöver listorna. Är väggen ojämn kan spegeln börja "bula ut" från mitten. Se anvisningarna för limning ovan.

Monteringsanvisning för spegel monterad med krokar

Kom ihåg att tänka på att det ska finnas utrymme ovanför spegeln för att lyfta upp den på krokarna.
Om spegeln monteras i ett trångt utrymme där det inte finns plats att flytta spegeln är limning det enda alternativet.

Montering av bakgrundsbelyst spegel

Bakom spegeln finns en aluminiumram som möjliggör enkel hängning.
Det snyggaste och bästa resultatet uppnås om strömförsörjningen sker direkt bakom spegeln.

Strömförsörjningen kan även placeras på annan plats än bakom spegeln, ange detaljerade önskemål vid beställning.
Elinstallationen för spegeln måste utföras av en auktoriserad elektriker.

Att installera en spegel på en fri vägg kräver inga specifika mått; se bara till att den önskade storleken passar på väggen och fundera på hur du vill fästa spegeln. Det rekommenderas att läsa fliken "Installation" för mer detaljerad information om olika installationsmetoder.

Om du vill installera spegeln i ett trångt utrymme med antingen sido- eller höjdbegränsningar på väggen / taket / golvet, är exakta mätningar avgörande. Ange alltid exakta och snäva mått utan avdrag, tillägg eller avrundningar. Kom ihåg att exakta och noggranna mått är avgörande för glasprodukter, eftersom installationsutrymmet är minimalt. Det är dock lätt att mäta själv genom att följa dessa instruktioner noggrant.

Ett intakt och funktionellt måttband är tillräckligt för mätningar.
En laser kan också användas, men kontrollera ändå mätningarna med ett måttband. Till exempel i kakel kan laserstrålen tränga igenom den glaserade ytan oväntat djupt, vilket ger ett alltför stort mått.

  1. Måtten ska alltid tas från den färdiga ytan där spegeln ska installeras.
  2. Mät bredden upptill, i mitten och nedtill.
    Mät höjden från vänster, mitten och höger.

Om det finns en skillnad i mätningarna, avgör vilken sida som är ojämn, använd en nivå om det behövs. Ta alltid ett foto av utrymmet där spegeln ska placeras och skicka det till oss.

Ge oss exakta mått så kommer vi överens om en mer exakt storlek för den spegel du vill ha tillverkad. Vår rekommendation är att göra spegeln 10 mm kortare och smalare än öppningen. En spegel av denna storlek kan rimligen installeras av dig själv. Speglar går lätt sönder, särskilt i kanterna om de kommer i kontakt med t.ex. en kaklad vägg. Spegeln monteras genom att limmas och försiktigt lyftas på plats. Ett snävare mått är möjligt, men i så fall måste installationen vara ännu mer försiktig.